4. OSA. VAIMULIK AMET
7. peatükk. Teised vaimulikud

§ 73. Kaplani ametiülesanded ja kaplanite konverents

(1) Kaplani ametiülesanded, vastutusala ja alluvuse määrab kindlaks konsistoorium.
(2) Kaplanite tööga seotud küsimuste arutamiseks kutsub peapiiskop vähemalt ühel korral aastas kokku kaplanite konverentsi.
(3) Kaplanite konverentsi liikmed on peapiiskop, valdkonna assessor, peakaplanid ning peakaplanite ja valdkonna assessori nimetatud kaplanid.TAGASI