4. OSA. VAIMULIK AMET
7. peatükk. Teised vaimulikud

§ 72. EELK, piiskopkonna ja praostkonna vikaarvaimulike ametiülesanded ja kohustused

(1) EELK vikaarõpetaja ja vikaardiakoni ametiülesanded ja kohustused määrab kindlaks peapiiskop.
(11) Piiskopkonna vikaarõpetaja ja vikaardiakoni kohustused määrab kindlaks piiskop.
(2) Praostkonna vikaarõpetaja ja vikaardiakoni ametiülesanded ja kohustused määrab kindlaks praostkonna praost või vaimulik, kelle alluvusse vikaarõpetaja või vikaardiakon määratakse.
(3) Vikaarvaimulik on kohustatud pidama vähemalt kümme jumalateenistust või talitust aastas.TAGASI