7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 310´. Majandusaasta aruanne

(1) EELK konsolideerimisgrupi moodustavad:
     1) konsistoorium (konsolideeriv ettevõte)
     2) EELK moodustatud äriühingud ja sihtasutused
     3) tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
(2) Kirikukogu kevadistungjärgule esitatakse konsolideerimata konsistooriumi ja tema äriühingute konsolideerimata aruanded, mis peavad olema esitatud kantslerile hiljemalt 15. märtsil.
(3) EELK konsolideeritud majandusaasta aruanne avaldatakse intranetis hiljemalt 31. mail.TAGASI