9. OSA. KIRIKUKARI
3. peatükk. Kirikukohtu koosseis, pädevus ja töökord

§ 392. Kaebuse menetlemine

Tunnistatud kehtetuks 07.06.2021.TAGASI