7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
3. jagu. Muud sätted

§ 317. Vastutus eelarve täitmise eest

(1) Kantsler vastutab konsistooriumi eelarve rahade õigus- ja sihipärase kasutamise eest.
(2) Konsistooriumi asutuse juhatus vastutab allasutuse eelarve õigus- ja sihipärase kasutamise eest.
(3) Praost vastutab praostkonna eelarve rahade õigus- ja sihipärase kasutamise eest.
(4) Juhatuse esimees vastutab koguduse eelarve õigus- ja sihipärase kasutamise eest.TAGASI