7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 316. Koguduse eelarve täitmise ja majandusaasta aruanne

(1) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
(2) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
(3) Koguduse eelarve täitmise aruande kinnitab koguduse nõukogu koos koguduse majandusaasta aruandega hiljemalt aruantava eelarveaastale järgneva aasta 15. mail.
(4) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.TAGASI