7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 313. Praostkonna eelarve täitmise aruanne

(1) Praostkonna eelarve täitmise aruande koostab konsistooriumi kantselei ning esitab selle praostkonna praostile eelarveaastale järgneva aasta 1. veebruariks.
(2) Tunnistatud kehtetuks 28.11.2007.TAGASI