7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 312. Praostkonna eelarve täitmise arvestus

Praostkonna eelarve täitmise arvestust peab konsistooriumi kantselei.TAGASI