7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 311. Praostkonna eelarve koostamine ja vastuvõtmine

(1) Praostkonna tulude ja kulude eelarve (edaspidi praostkonna eelarve) eelnõu ja selle muutmise eelnõu koostab konsistooriumi kantselei esitatud struktuuri alusel praostkonna praost.
(2) Praostkonna eelarve koostamise tähtaja kehtestab praostkonna sinod.
(3) Tunnistatud kehtetuks 28.11.2007.
(4) Praostkonna eelarve võtab vastu praostkonna sinod hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobril.
(5) Sinodi poolt vastu võetud praostkonna eelarve esitab praost kahe nädala jooksul konsistooriumile.TAGASI