7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 309. EELK eelarve erakorraline muutmine

(1) Konsistoorium võib eelarvet muuta kuni 20% ulatuses kirikukogu vastuvõetud eelarve tulude ja kulude konsistooriumi osa koguväärtusest.
(2) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
(3) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
(4) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.TAGASI