7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 308. EELK eelarve muutmine

Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.TAGASI