7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 302. EELK eelarvest tehtud eraldise liigendamine

(1) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
(2) Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.
(3) Tunnistatud kehtetuks 28.04.2009.TAGASI