7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 300. EELK eelarve eelnõu menetlemine kirikukogus

(1) Eelarve eelnõu muutmise ettepanekus, mis tingib eelnõus ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise või kulude ümberjaotamise, tuleb ära näidata kulude katteks vajalikud tuluallikad.
(2) Kirikukogu ei tohi vähendada konsistooriumi eelarve eelnõusse võetud kulusid, mis on ette nähtud kirikuseadustega.
(3) Kirikukogu võtab EELK eelarve vastu seadusena hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 20. detsembril.TAGASI