7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 297. Eelarve klassifikaator

Tunnistatud kehtetuks 25.11.2008.TAGASI