7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 296. Eelarvetesse laekuvad maksud

Eelarvetesse laekuvad maksud, nende määr ja eelarvesse kandmise kord määratakse kindlaks käesoleva kirikuseadustiku ja teiste õigusaktidega.TAGASI