7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 295. Kulutuste tegemine, kui eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud

Kui eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib kuni eelarve vastuvõtmiseni teha iga kuu kulutusi ühe kaheteistkümnendikuni eelmise eelarveaasta kulutustest.TAGASI