7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 294. Eelarveaasta

Eelarve koostatakse üheks eelarveaastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.TAGASI