7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 293. Universaalsuse printsiip

Eelarve koostatakse universaalsuse printsiipi järgides ehk eelarve kindlad tulud ei ole seotud kindlate kuludega.TAGASI