7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
1. jagu. Üldsätted

§ 291. Eelarve täielikkus

Tunnistatud kehtetuks 13.09.2021.TAGASI