6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 269. Järelevalve erisused, kui koguduse õpetajaks on praostkonna praost

Tunnistatud kehtetuks 25.11.2009.TAGASI