6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 267. Juhtimisorgani pöördumine kiriku juhtimisorgani või ametiisiku poole

Koguduse juhtimisorgani pöördumine kiriku juhtimisorgani või ametiisiku poole vormistatakse eraldi kirjana. Vajadusel lisatakse pöördumisele väljavõte juhtimisorgani koosoleku protokollist.TAGASI