6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 266. Juhtimisorgani koosoleku protokolli saatmine konsistooriumile

(1) Juhtimisorgani koosoleku protokolli ärakiri saadetakse konsistooriumi kantseleisse posti või elektronposti teel kahe nädala jooksul pärast koosoleku toimumist.
     1) - 19) tunnistatud kehtetuks 25.11.2009.
(2) Tunnistatud kehtetuks 25.11.2009.
(3) Konsistooriumi kantselei saadab koguduse juhtorgani protokolli ühe nädala jooksul pärast saabumist elektronposti teel praostkonna praostile.
(4) Kirikuseadustikus ettenähtud juhtudel küsib konsistooriumi kantselei protokollis tehtud otsuste või ettepanekute kohta praosti arvamust. Praost esitab kahe nädala jooksul oma arvamuse elektronposti teel konsistooriumile.TAGASI