6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 264. Täiskogu liikmete nimekirja asendamine protokolli ärakirjas või koopias

Täiskogu koosoleku protokolli ärakirjale (koopiale) lisatakse osavõtjate nimekirja asemel teatis täiskogu liikmete arvu ja koosolekust osa võtnud liikmete arvu kohta.TAGASI