6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 262. Protokolli allakirjutamine

Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Juhul kui koosolekul valiti abijuhataja, kirjutab ka tema protokollile alla.TAGASI