6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 261. Protokolli lisad

(1) Protokollile lisatakse eraldi lehtedel valimis- või häältelugemiskomisjoni koosolekute või hääletus- ja valimistulemuste protokollid, vastuvõetud aruanded ja eelarved ning eelnõud ja otsused, mille arutamist või vastuvõtmist protokoll sisaldab ja mille tekst ei sisaldu protokollis.
(2) Täiskogu koosoleku protokollile lisatakse osavõtjate nimekiri, kus on allkirjad mandaadi või valimissedeli kättesaamise kohta.
(3) Protokolli lisale, mis sisaldab vastuvõetud aruande, eelarve või mõne muu otsuse teksti, kirjutab alla koosoleku juhataja.TAGASI