6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 259. Protokollide numeratsioon

(1) Täiskogu koosoleku protokolli number on täiskogu koosoleku järjekorranumber jooksval kalendriaastal.
(2) Nõukogu ja juhatuse koosoleku protokolli number koosneb omavahel kaldkriipsuga eraldatud kahest arvust. Esimene arv on selle organi koosoleku järjekorranumber jooksval kalendriaastal. Teine arv on selle organi koosoleku järjekorranumber alates selle organi koosseisu volituste algusest.TAGASI