6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 258. Protokollide originaalid

(1) Protokolli originaal on kas trükitud paberile või kirjutatud protokolliraamatusse.
(2) Koguduse täiskogu, nõukogu ja juhatuse koosolekute protokollid koondatakse vastavalt organile eraldi toimikutesse või protokolliraamatutesse.TAGASI