6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 257. Protokollimisel kasutatav keel

Protokoll koostatakse eesti keeles. Konsistooriumi loal võib protokolli koostada mõnes muus keeles.TAGASI