6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 256. Protokollimine

(1) Koguduse juhtimisorgani koosoleku protokollimise korraldab koguduse juhatus.
(2) Protokollitakse koosoleku ajal. Enne protokollile allakirjutamist võib selle õigsust kontrollida ja täpsustada heli- või videosalvestuse abil.
(3) Koguduse juhtimisorgani liikmetele tagatakse võimalus tutvuda koosoleku protokolliga.TAGASI