6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 253. Koguduse juhatuse koosoleku kokkukutsumine praosti poolt

Juhul kui kogudusel ei ole õpetajat või hooldajaõpetajat, võib praost kutsuda kokku ja juhatada koguduse juhatuse koosolekut.TAGASI