6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
3. peatükk. Koguduse töö korraldamine
1. jagu. Koguduse juhtimisorganite töö

§ 250. Koosoleku kokkukutsumise aeg

(1) Täiskogu liikmetele teatatakse täiskogu koosoleku kokkukutsumisest vähemalt nelja nädala jooksul enne koosoleku toimumist. Teade on kirjalik (koguduse infolehes, teadetetahvlil, massiteabevahendites, täiskogu liikmele saadetav kiri vms) ning suuline (jumalateenistuse kantsliteadetes, massiteabevahendites vms).
(2) Nõukogu liikmetele teatatakse nõukogu koosoleku kokkukutsumisest vähemalt kahe nädala jooksul enne koosoleku toimumist.
(3) Juhatuse liikmetele teatatakse juhatuse koosoleku kokkukutsumisest mõistliku aja jooksul enne koosoleku toimumist.TAGASI