6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
5. jagu. Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute valimised

§ 248. Koguduse sinodi saadikute valimised

(1) Koguduse nõukogu valib oma liikmete või juhatuse liikmete, kes ei ole nõukogu liikmed, hulgast kaks praostkonna sinodi saadikut ja kaks asendussaadikut.
(2) Juhul kui sinodi saadik ei saa sinodi koosolekust osa võtta, asendab teda enim hääli saanud asendussaadik.TAGASI