6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
5. jagu. Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni ja sinodi saadikute valimised

§ 247. Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni valimised

(1) Koguduse revidendi või revisjonikomisjoni valib koguduse nõukogu.
(2) Enne revisjonikomisjoni valimisi otsustab koguduse nõukogu valitavate liikmete arvu.
(3) Revidendiks või revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla koguduse juhatuse liige.
(4) Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.
(5) Revisjonikomisjoni liikme või revidendi volitused kestavad neli aastat.TAGASI