6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
4. jagu. Koguduse juhatuse valimised

§ 246. Erakorralistel valimistel valitud juhatuse volituste tähtaeg

Erakorralistel valimistel valitud juhatuse volitused kehtivad kuni selle ajani, mil oleksid pidanud lõppema kirikukogu poolt määratud ajavahemikus üldkorras valitud juhatuse volitused.TAGASI