6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
4. jagu. Koguduse juhatuse valimised

§ 244. Juhatuse liikmeandmete esitamine registrile

(1) Koos konsistooriumi kantseleisse saadetava protokolli ärakirjaga esitatakse konsistooriumile andmed valitud koguduse juhatuse liikmete kohta. Andmete koosseisu määrab konsistoorium.
(2) Avalduse koguduse juhatuse liikme kandmiseks riiklikku registrisse esitab registri pidajale konsistoorium.TAGASI