6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
4. jagu. Koguduse juhatuse valimised

§ 241. Koguduse juhatuse liikmekandidaat

(1) Koguduse juhatuse esimees valitakse koguduse nõukogu liikmete hulgast.
(11) Kui nõukogu otsustab valida juhatuse aseesimehe, siis ta valitakse nõukogu liikmete hulgast.
(2) Teised juhatuse liikmed valitakse koguduse nõukogu või täiskogu liikmete hulgast.
(3) Tunnistatud kehtetuks 25.11.2020.
(4) Koguduses, mille täiskogu täidab nõukogu ülesandeid, valitakse kõik juhatuse valitavad liikmed koguduse täiskogu liikmete hulgast.TAGASI