6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
4. jagu. Koguduse juhatuse valimised

§ 240. Koguduse juhatuse koosseis

(1) Koguduse juhatusse kuulub 2 kuni 8 valitavat liiget.
(2) Ameti poolest on juhatuse liikmed koguduse õpetaja ja abiõpetaja.TAGASI