6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 232. Koguduse nõukogu valitud liikme volituste peatamine ja lõpetamine

(1) Koguduse nõukogu valitud liikmel on õigus oma volitused nõukogu liikmena isikliku avalduse alusel tähtajaliselt peatada. Volituste peatamise ajal asendab teda asendusliige.
(2) Kui koguduse nõukogu liige kahjustab koguduse tegevust, on konsistooriumil õigus tema volitused tähtajaliselt peatada või lõpetada. Sel juhul täidab tema ülesandeid koguduse nõukogu asendusliige.TAGASI