6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 229. Täiskogu koosoleku protokoll

(1) Täiskogu koosoleku, millel valiti koguduse nõukogu liikmed, kohta koostatakse protokoll, millele lisatakse täiskogu liikmete nimekiri, kuhu on antud allkirjad mandaadi või valimissedeli kättesaamise kohta, valimiskomisjoni poolt koostatud hääletus- ja valimistulemuste protokoll ning esitatud protestid koos koosoleku juhataja selgitusega.
(2) Täiskogu koosoleku protokolli kantakse lisaks §-s 260 nõutule:
     1) juhataja teadaanne selle kohta, kas koosolek on kokku kutsutud vastavalt EELK põhikirja nõuetele;
     2) valimiskomisjoni valimise käik ja valimistulemused;
     3) kandidaatide ülesseadmise käik või teade eelnevalt ülesseatud kandidaatide kohta;
     4) hääletamise läbiviimise kord;
5) otsus nõukogu liikmete ja nende asemike valimise kohta vastavalt hääletus- ja valimistulemuste protokollile.TAGASI