6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 228. Praostkonna või konsistooriumi esindaja järelevalve valimiste käigus

Praostkonna praostil või tema esindajal ning konsistooriumi esindajal on õigus osa võtta täiskogu koosolekust sõnaõigusega ning jälgida valimiste käigus kirikuseaduste täitmist. Nimetatud isikutel on õigus juhtida koguduse juhatuse või täiskogu koosoleku juhataja tähelepanu valimiste läbiviimisel aset leidvatele seaduserikkumise faktidele ning koostada ja esitada konsistooriumile arvamus valimiste läbiviimise õiguspärasuse kohta.TAGASI