6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 227. Protestide esitamine

Täiskogu liikmete protestid hääletamise ning hääletus- ja valimistulemuste kindlakstegemise korra rikkumise kohta antakse kirjalikult koosoleku juhatajale, kes lisab need koos oma seletusega koosoleku protokollile.TAGASI