6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 226. Valitud nõukogu ametisseastumine

(1) Hääletus- ja valimistulemused tehakse teatavaks täiskogu koosolekul.
(2) Nõukogu volitused algavad valimistulemuste teatavakstegemise hetkest.TAGASI