6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 223. Valimissedeli täitmine

(1) Enne valimissedelite kätteandmist teeb koosoleku juhataja teatavaks koguduse nõukogu otsuse selle kohta, kui mitu häält on igal täiskogu liikmel valimistel.
(2) Hääle andmiseks märgistab valija valimissedelil ristiga lahtrid nende kandidaatide nimede juures, keda ta soovib valida.
(3) Pärast valimissedeli täitmist laseb valija valimissedeli valimiskasti.TAGASI