6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 222. Valimissedeli kätteandmine

(1) Valimissedeli annab valijale valimiskomisjoni liige või koguduse juhatuse volitatud isik. Kahtluse korral, kas isik on täiskogu liige, võib sedeli andja nõuda isikult näha tema isikut tõendavat dokumenti või koguduse liikmekaarti. Valimissedeli kättesaamise kohta annab täiskogu liige allkirja koguduse täiskogu liikmete nimekirja vastavasse lahtrisse.
(2) Juhul kui valija rikub valimissedeli enne valimiskasti laskmist, võib ta pöörduda valimissedeli andja poole uue sedeli saamiseks, tagastades seejuures rikutud sedeli. Rikutud sedelil lõigatakse ära parem nurk ja see säilitatakse eraldi kuni hääletustulemuste kindlakstegemiseni.TAGASI