6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 219. Kandidaatide tutvustamine

Kandidaatide elulooandmeid võib enne valimisi tutvustada kirjalikult (koguduse teadetetahvlil, infolehes vmt). Kandidaate tutvustatakse suuliselt täiskogu koosolekul enne hääletamisele asumist. Hääletamise ajal ei ole lubatud agitatsioon.TAGASI