6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 215. Kandidaadi ülesseadmine koguduse õpetaja poolt

Koguduse õpetaja seab nõukogu liikmete kandidaadid üles iga kandidaadi kohta eraldi koostatud ülesseadmise kirjas. Ülesseadmise kiri tuleb esitada koguduse juhatusele hiljemalt kaks nädalat enne valimisi.TAGASI