6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 214. Kandidaadi ülesseadmine koguduse juhatuse või nõukogu poolt

(1) Koguduse juhatus ja nõukogu seavad nõukogu liikmete kandidaadid üles hiljemalt kaks nädalat enne valimisi.
(2) Juhatuse või nõukogu poolt esitatavate kandidaatide hulk võib olla väiksem koguduse nõukogu poolt määratud nõukogu liikmete ja asendusliikmete koguhulgast.
(3) Juhatus või nõukogu võib oma kandidaatidena üles seada ka koguduse täiskogu liikmete poolt üles seatud kandidaate.TAGASI