6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 209. Valitava nõukogu liikmete ja asendusliikmete arv

(1) Koguduse nõukogusse kuulub 7-30 valitavat liiget. Ameti poolest kuuluvad nõukogusse koguduse õpetaja ja abiõpetaja.
(2) Soovitavalt enne kirikukogu kindlaksmääratud valimiste ajavahemiku algust ja hiljemalt kaks kuud enne selle lõppu määrab koguduse nõukogu kindlaks valitava nõukogu liikmete täpse arvu ning otsustab kui mitu häält on igal täiskogu liikmel valimistel. Asendusliikmete arv on soovitatavalt kuni üks kolmandik kindlaksmääratud liikmete arvust.
(3) Juhul kui valimiste toimumise alguseks esitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud arvust väiksem arv kandidaate, on koguduse täiskogul õigus vähendada valitava nõukogu liikmete, asendusliikmete ja valimistel täiskogu liikmete poolt antavate häälte arvu. Sel puhul ei tohi valitava nõukogu liikmete arv olla väiksem kui seitse. Selline otsus tuleb teha enne hääletamise algust.TAGASI