6. OSA. KOGUDUSE JUHTIMINE
2. peatükk. Koguduse juhtimisorganite valimine
2. jagu. Koguduse nõukogu valimiste üldine kord

§ 207. Koguduse nõukogu valimiste toimumise aeg

(1) Nõukogu valimised toimuvad üks kord nelja aasta jooksul. Valimiste üldine ajavahemik määratakse kindlaks kirikukogu otsusega hiljemalt kuus kuud enne valimisperioodi algust.
(2) Nõukogu valimised algavad pühapäeval ning kestavad üks kuni kaheksa päeva.
(3) Valimiste täpse aja ja kestuse määrab koguduse juhatus.TAGASI