« tagasi


TERVITUSKÕNE KONVERENTSIL „KRISTLIKUD VÄÄRTUSED HIV/AIDSI ENNETUSTÖÖS“


Austatud koosolijad! On hea meel tervitada Teid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt konverentsi „Kristlikud väärtused HIV/AIDSi ennetustöös“ avamisel. Käesolev konverents on äärmiselt oluline. On ju kristlikud väärtused Õhtumaa tsivilisatsiooni vundamendiks, ilma nendeta jääks HIV/AIDSi ennetustöö käsitlemine kindlasti poolikuks.

Alates sellest, kui 1981. aastal ilmnesid esimesed haigusjuhtumid ja avastati immuunsuspuudulikkuse sündroom, on nakatunud üle 60 miljoni ja surnud üle 20 miljoni inimese. Ka Eestist sai alates 2000. aastast selle epideemia leviku rindejoon.

Mõistagi ei ole kirik niisuguse olukorra suhtes ükskõikne ega pealtvaataja. On loodud rahvusvahelisi abiorganisatsioone, koondatud jõude ja osaletud haiguse leviku tõkestamisel. Avaldan siinkohal tänu meie partneritele Saksamaal ja Eestis, kellele toetusel toimub ka tänane Usuteaduse Instituudi algatatud konverents!

Esmajoones peab kirik kaasa rääkima eluhoiakut kujundava evangeeliumiga. Selle valdkonna olulisust rõhutas Vabariigi President, kõneldes ÜRO HIV/AIDsi teemalisel tippkohtumisel 2. juunil 2006. Ta ütles: „HIVi levik puudutab sügavalt erinevaid inimeseks olemise tahke – väärtushinnanguid, hoiakuid, uskumusi, sotsiaalset kuuluvust ning seeläbi käitumist.“

Kirikul on elu ja inimväärikust pärssiva ja surma toova haigusega tegelemiseks aastatuhandete pikkune kogemus ning jumaliku armastuse ja hoolimise vaatenurk. Võib öelda, et samuti, nagu Jeesuse-aja inimesele oli usu, halastuse ja lootuse proovikiviks pidalitõbi, on seda tänasele inimesele aids. Pidalitõbised olid tõrjutud ja stigmatiseeritud. Ometi ei pidanud Jeesus paljuks minna Petaanias pidalitõbise Siimona majja (Mt 26:6) ning evangeeliumid kõnelevad, kuidas tema käepuudutusest lahkus pidalitõbi inimesest (Lk 5:13).

Kiriku olemuses on sirutada abikäsi hädalisele ning samas kutsuda üles õigele, puhtale ja tervislikule eluhoiakule. Nõnda on see ka tänases Eestis. Juba 2002. aasta oktoobris allkirjastasid EELK piiskop Einar Soone ja sotsiaalminister Siiri Oviir koostöökokkuleppe, mille kohaselt asus EELK toetama Sotsiaalministeeriumi narkomaania ja HIV/AIDSi vastast ennetuskampaaniat. Leppes nähakse ette, et „Sotsiaalministeerium ning kirik ja diakooniaasutused arendavad koostööna ühiskonnas diskussiooni mõtteviisi ja väärtushinnangute muutmiseks tervislike eluviiside ja sotsiaalse küpsuse suunas“.

1. detsembril, rahvusvahelisel aidsi vastu võitlemise päeval on koguduste ja organisatsioonide koostöös korraldatud erinevaid üritusi HIVi ohu teadvustamiseks, peetud kirikutes aidsi ohvrite mälestuskontserte ja aidsi puudutavaid kõnelusi ning võetud eestpalvesse aidsi nakatunud ja haigestunud. Ka kirik ise peab õppima elama koos nendega, kes kannavad endas eluohtlikku viirust, et jagada neile armastust, julgustust ja lootust.

Viimastel aastatel on kirik üha rohkem rõhutanud perekonna, truuduse ja vastutuse tähtsust – asju, mis kindlasti aitavad piirata HIV/AIDSi levikut. Eelmisel aastal pidasime poliitiliste juhtide ja teadlaste osavõtul kristlike väärtuste konverentsi „Perekonna vaimne alus.“

2005. aastal välja antud dokumendis „Kiriku sotsiaalne sõnum“ (p 3.7) öeldakse: „Seksuaalsuhete väärtustamine ja pühadus on oluline ka aidsi leviku tõkestamiseks. Aidsivastase võitluse sümboliks peaks kondoomi asemel… saama juhusuhete vältimine. Samal ajal, kui ühiskonnas on vaja suurendada tolerantsust, hoolivust ja halastust aidsiohvrite suhtes, ei tohi kujuneda hoiakut, et aidsi näol on tegu fataalse paratamatusega, mis ei sõltu inimeste käitumisest ja millega tuleb leppida.“

Oleme selleks siin, et mitte leppida tänase halveneva olukorraga. Sõna ja sõnum võib muuta inimest ja ühiskonda. Vaja on vaid õiget alust ja õigeid väärtusi. Kellel oleks neid rohkem anda kui Kristusel, kelles Jumala armastus ja tarkus meid puudutab. Soovin teile õnnistatud konverentsipäeva!


Andres Põder
Peapiiskop

22.11.2007 EMK Teoloogiline Seminar

« tagasi  üles